Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Taller Final Programa Innova Peme

Sede da Axencia Galega de Innovación, 13 de septembro ás 10:00h
(Rúa Airas Nunes, s/n, Santiago de Compostela)

Prema aquí para ver o Programa

Datos da Entidade

Nome da Entidade

Tipo de Entidade
  

Sector de actividade

Datos do Asistente

Nome

Apelidos

Cargo

Teléfono de contacto

Correo electrónico

En caso de ter interese en concertar unha reunión bilateral con persoal técnico do Gain prema aquí:
Reunión técnica bilateral

Ten o informe Innobench 2016? (Índice para a medición do desempeño innovador das pemes galegas: http://www.zfv.es/innobench/)
Informe Innobench


En caso de que finalmente non poida acudir á xornada, pregámoslle nolo comunique o antes posible a través do correo-e servizos.gain@xunta.es

Tódolos campos de texto deste formulario son obrigatorios.


Os datos incluídos neste formulario recóllense coa finalidade de levar a cabo a xestión da xornada, así como para mantelo puntualmente informado dos eventos organizados pola Axencia Galega de Innovación, e para o envío periódico de boletíns informativos.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer dirixíndose á Axencia Galega de Innovación, Rúa Airas Nunes, s/n, 15702, Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a informa.gain@xunta.es

 
Pe do formulario