Cabeceira formulario

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

Para poder enviarnos a túa achega de maneira rápida e sinxela tan só
tes que encher o formulario que tes a continuación.

Nome

Apelidos

DNI

Idade

Municipio

Correo electrónico

Entidade á que pertence (opcional)

Suxestións

Pregunta de seguridade: o resultado de 14+4 é

Todos os campos de texto deste formulario, excepto a entidade, son obrigatorios.

Os datos incluídos neste formulario recóllense coa finalidade de levar a cabo a xestión da súa suxestión ao Plan Galicia Innova 2020.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer dirixíndose á Axencia Galega de Innovación, Rúa Airas Nunes, s/n, 15702, Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a informa.gain@xunta.es