Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Oportunidades en H2020: Transporte intelixente, ecolóxico e integrado

Sede da Axencia Galega de Innovación
(Rúa Airas Nunes, s/n, Santiago de Compostela), 14 de febreiro de 2018

Programa

Nome

Apelidos

Cargo

Nome da Entidade

Sector de actividade

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Desexo manter unha xuntanza bilateral con persoal de CDTI.
     Ligazón de descarga da ficha de proxecto CDTI
.


Participou nalgún proxecto H2020?
No caso de responder afirmativamente á pregunta anterior, especifique a súa participación:

Deber terse en conta que:

  • Para poder manter unha reunión bilateral con persoal de CDTI será IMPRESCINDIBLE estar inscrito/a na xornada e enviar cuberta a ficha de proxecto correspondente.
  • A ficha de proxecto está dispoñible nesta ligazón.
  • A data límite de envio da ficha é o 12 de febreiro de 2018
  • O correo electrónico para enviar a ficha de proxecto é informa.gain@xunta.gal


En caso de que finalmente non poida acudir á xornada, pregámoslle nolo comunique o antes posible a través do correo-e informa.gain@xunta.gal

Todos os campos de texto deste formulario son obrigatorios.

Os datos incluídos neste formulario recóllense coa finalidade de levar a cabo a xestión desta xornada.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer dirixíndose á Axencia Galega de Innovación, Rúa Airas Nunes, s/n, 15702, Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a informa.gain@xunta.es

Pe do formulario