Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Nanoeaters Day

GRADIANT – Edificio CITEXVI, 22 de marzo de 2018
Edificio CITEXVI, Campus Universitario de Vigo, 36310 Vigo
Vigo (Pontevedra)

Programa

Datos da Entidade

Nome da Entidade

Tipo de Entidade
  

Sector de actividade

Datos do Asistente

Nome

Apelidos

Cargo

Teléfono de contacto

Correo electrónico

En caso de ter interese en concertar unha reunión bilateral con persoal técnico da Gain prema aquí:
Reunión técnica bilateral


En caso de que finalmente non poida acudir á xornada, pregámoslle nolo comunique o antes posible a través do correo-e centros.gain@xunta.es

Tódolos campos de texto deste formulario son obrigatorios.

Os datos incluídos neste formulario recóllense coa finalidade de levar a cabo a xestión desta xornada e poderán ser compartidos co resto de organizadores do evento.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer dirixíndose á Axencia Galega de Innovación, Rúa Airas Nunes, s/n, 15702, Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a informa.gain@xunta.es

Pe do formulario