Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Infodays Horizon 2020

Sede da Axencia Galega de Innovación
(Rúa Airas Nunes, s/n, Santiago de Compostela)

Programa

Nome

Apelidos

Cargo

Nome da Entidade

Sector de actividade

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Participou nalgún proxecto H2020?

No caso de responder afirmativamente á pregunta anterior, especifique a súa participación:

Sinale a que xornadas desexa asistir (pode marcar mais dunha opción):

H2020: Enerxía segura, limpa e eficiente (23/05/2017)
Desexo manter unha reunión bilateral con persoal de CDTI. Ligazón de descarga da ficha de proxecto CDTI.
      Data límite para o envío da ficha cuberta: 19/05/2017


H2020: Aeronáutica, espazo e UAVs (30/05/2017)
Desexo manter unha reunión bilateral con persoal de CDTI. Ligazón de descarga da ficha de proxecto CDTI.
      Data límite para o envío da ficha cuberta: 25/05/2017


H2020: Instrumento PEME (06/06/2017)
Desexo manter unha reunión bilateral con persoal de CDTI.
      Ligazón de descarga dos formularios de Instrumento Peme (Fase 1 e Fase 2).
      Data límite para o envío da ficha cuberta: 01/06/2017.
      Para que a reunión sexa o máis produtiva posible, recomendamos enviar unha primeira versión da memoria.


H2020: Tecnoloxías emerxentes (15/06/2017)
Desexo manter unha reunión bilateral con persoal de FECYT. Ligazón de descarga da ficha de proxecto FECYT.
      Data límite para o envío da ficha cuberta: 12/06/2017


Deber terse en conta que:

  • Para poder manter unha reunión bilateral con persoal de CDTI será IMPRESCINDIBLE estar inscrito á xornada e enviar a ficha de proxecto correspondente.
  • O correo electrónico para enviar as fichas de proxecto é informa.gain@xunta.gal


En caso de que finalmente non poida acudir a algunha das xornadas nas que se inscriba, pregámoslle nolo comunique o antes posible a través do correo-e informa.gain@xunta.gal

Todos os campos de texto deste formulario son obrigatorios.

Os datos incluídos neste formulario recóllense coa finalidade de levar a cabo a xestión desta xornada.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer dirixíndose á Axencia Galega de Innovación, Rúa Airas Nunes, s/n, 15702, Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a informa.gain@xunta.es

Pe do formulario