Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Xornadas de Traballo 2ª Convocatoria Programa IGNICIA

Datos do Asistente

Nome *

Apelidos *

Teléfono de contacto

Correo electrónico *

Datos da Entidade

Nome da Entidade

Grupo de Investigación

Departamento

Facultade

Xornada de traballo á que se quere inscribir:


En caso de que finalmente non poida acudir á xornada, pregámoslle nolo comunique o antes posible a través do correo-e servizos.gain@xunta.es

Tódolos campos deste formulario marcados con * son obrigatorios.

Os datos incluídos neste formulario recóllense coa finalidade de levar a cabo a xestión desta xornada e poderán ser compartidos co resto de organizadores do evento.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer dirixíndose á Axencia Galega de Innovación, Rúa Airas Nunes, s/n, 15702, Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a informa.gain@xunta.es