Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Xornada de presentación de oportunidades de financiamento na Comisión Europea. Programa IMPACT-GROWTH

Sede da Axencia Galega de Innovación
(Rúa Airas Nunes, s/n, Santiago de Compostela), 18 de abril de 2017 ás 10:00 horas

Programa provisional do evento

Nome

Apelidos

Cargo

Entidade


Nome da Entidade

Sector de actividade

Teléfono de contacto

Correo electrónico

A OPCIÓN DE SOLICITAR UNHA REUNIÓN BILATERAL XA NON ESTÁ DISPOÑIBLE DEBIDO AO ELEVADO NÚMERO DE SOLICITUDES

Todos os campos de texto deste formulario son obrigatorios.

Os datos incluídos neste formulario recóllense coa finalidade de levar a cabo a xestión desta xornada.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer dirixíndose á Axencia Galega de Innovación, Rúa Airas Nunes, s/n, 15702, Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a informa.gain@xunta.es

Pe do formulario