Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Xornada de presentación de oportunidades de financiamento na Comisión Europea. Programas IMPACT-GROWTH e IMPACT Connected Car

Sede da Axencia Galega de Innovación
(Rúa Airas Nunes, s/n, Santiago de Compostela), 10 de outubro de 2017

Programa do evento

Nome

Apelidos

Cargo

Entidade


Nome da Entidade

Sector de actividade

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Desexa manter unha reunión bilateral con responsables de Impact Growth para expoñer o seu proxecto?
Reunión con responsables de Impact

En caso de que finalmente non poida acudir á xornada, pregámoslle nolo comunique o antes posible a través do correo-e informa.gain@xunta.es

Todos os campos de texto deste formulario son obrigatorios.

Os datos incluídos neste formulario recóllense coa finalidade de levar a cabo a xestión desta xornada.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer dirixíndose á Axencia Galega de Innovación, Rúa Airas Nunes, s/n, 15702, Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a informa.gain@xunta.es

Pe do formulario