Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Taller técnico de presentación

Fábrica Intelixente
(II Edición do Programa Industrias do Futuro 4.0)

21 de xuño de 2018
Salón de actos, Sede da Axencia Galega de Innovación, Santiago de Compostela.

Programa

Datos do Asistente

Nome

Apelidos

Cargo

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Datos da Entidade

Nome da Entidade

Tipo de Entidade
  

Sector de actividade

Localidade


En caso de que finalmente non poida acudir, pregámoslle nolo comunique o antes posible a través do correo-e servizos.gain@xunta.gal

Tódolos campos deste formulario son obrigatorios.

Os datos incluídos neste formulario recóllense coa finalidade de levar a cabo a xestión desta xornada e poderán ser compartidos co resto de organizadores do evento.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer dirixíndose á Axencia Galega de Innovación, Rúa Airas Nunes, s/n, 15702, Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a informa.gain@xunta.gal