Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Encontro Ignicia: a transferencia de coñecemento ao mercado

Programa

Datos do Asistente

Nome

Apelidos

Cargo

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Datos da Entidade

Nome da Entidade

Tipo de Entidade
  

Sector de actividade

Localidade


En caso de que finalmente non poida acudir, pregámoslle nolo comunique o antes posible a través do correo-e servizos.gain@xunta.es

Tódolos campos deste formulario son obrigatorios.

Os datos incluídos neste formulario recóllense coa finalidade de levar a cabo a xestión desta xornada.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer dirixíndose á Axencia Galega de Innovación, Rúa Airas Nunes, s/n, 15702, Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a servizos.gain@xunta.gal