Cabeceira formulario

Formulario de inscrición nos Talleres de presentación Conecta PEME 2018

Nome

Apelidos

Cargo

Entidade


Nome da Entidade

Sector de actividade

Localidade da entidade

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Talleres nos que desexa participar

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018.
     Sede da Axencia Galega de Innovación. Rúa Airas Nunes, s/n. Conxo. Santiago de Compostela.
Solicito reunión bilateral no taller de Santiago.
     Programa do taller.


Lugo, 8 de febreiro de 2018
     Fundación da Confederación de Empresarios de Lugo. Viveiro de empresas.
     Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. El Palomar s/n. 27004 Lugo.
Solicito reunión bilateral no taller de Lugo.
     Programa do taller.


Vigo, 12 de febreiro de 2018
     Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra (CEP). Rúa de García Barbón, 104, 36201.
     Vigo, Pontevedra.
Solicito reunión bilateral no taller de Vigo.
     Programa do taller.


A Coruña, 14 de febreiro de 2018
     Confederación de Empresarios da Coruña. Praza Luis Seoane, torre 1, entreplanta.
Solicito reunión bilateral no taller da Coruña.
     Programa do taller.


Ourense, 16 de febreiro de 2018
     Confederación Empresarial de Ourense. Praza das Damas, 1. Ourense.
Solicito reunión bilateral no taller da Ourense.
     Programa do taller.
En caso de que finalmente non poida acudir a algun dos talleres seleccionados, pregámoslle nolo comunique o antes posible a través do correo-e servizos.gain@xunta.gal

Todos os campos de texto deste formulario son obrigatorios.

Os datos incluídos neste formulario recóllense coa finalidade de levar a cabo a xestión destes talleres e poderán ser compartidos co resto de organizadores dos mesmos.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer dirixíndose á Axencia Galega de Innovación, Rúa Airas Nunes, s/n, 15702, Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a informa.gain@xunta.es