Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Foro: Compra Pública Innovadora no sector da auga

Sede Axencia Galega de Innovación
(Rúa Airas Nunes, s/n, Santiago de Compostela), 5 de xullo de 2016 ás 10:00 horas

Programa do evento

Nome

Apelidos

Cargo

Entidade


Nome da Entidade

Sector de actividade

Teléfono de contacto

Correo electrónico


En caso de que finalmente non poida acudir á xornada, pregámoslle nolo comunique o antes posible a través do correo-e informa.gain@xunta.es

Todos os campos de texto deste formulario son obrigatorios.

Os datos incluídos neste formulario recóllense coa finalidade de levar a cabo a xestión desta xornada.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer dirixíndose á Axencia Galega de Innovación, Rúa Airas Nunes, s/n, 15702, Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a informa.gain@xunta.es

Pe do formulario